INSTAGRAM
NAGRADNI KONKURS

10.05. - 07.06.2024. godine

POKAŽI SVOJ TALENAT!

INSTAGRAM
NAGRADNI KONKURS

10.05. - 07.06.2024. godine

POKAŽI SVOJ TALENAT!

INSTAGRAM
NAGRADNI KONKURS

10.05. - 07.06.2024. godine

NAGRADNI KONKURS

10.05. - 07.06.2024. godine

MEHANIZAM

1. KUPI

OMILJENA PAKOVANJA VODAVODA U VREDNOSTI VEĆOJ OD 200RSD I SAČUVAJ RAČUN

2. UČESTVUJ

ZAPRATI INSTAGRAM PROFIL @VODAVODA_WORLDWIDE U KOMENTARU ISPOD POSTA NAPIŠI ZANIMLJIV MOTIVACIONI STIH ILI PORUKU PODRŠKE NAŠOJ REPREZENTACIJI NA EVROPSKOM PRVENSTVU

3. OSVOJI

KARTE ZA UTAKMICU SRBIJA - DANSKA ZA CELU EKIPU ILI NEKU OD VREDNIH NAGRADA

*slike nagrada su ilustrovanog karaktera

NAGRADNI KONKURS

10.05. - 07.06.2024. godine

MEHANIZAM

1. KUPI

OMILJENA PAKOVANJA VODAVODA U VREDNOSTI VEĆOJ OD 200RSD I SAČUVAJ RAČUN

2. UČESTVUJ

ZAPRATI INSTAGRAM PROFIL @VODAVODA_WORLDWIDE U KOMENTARU ISPOD POSTA NAPIŠI ZANIMLJIV MOTIVACIONI STIH ILI PORUKU PODRŠKE NAŠOJ REPREZENTACIJI NA EVROPSKOM PRVENSTVU

3. OSVOJI

KARTE ZA UTAKMICU SRBIJA - DANSKA ZA CELU EKIPU ILI NEKU OD VREDNIH NAGRADA

NAGRADNI KONKURS

10.05. - 07.06.2024. godine

NAGRADNI FOND

NAGRADNI KONKURS

10.05. - .7.06.2024. godine

DOBITNICI

PUT U NEMAČKU MEČ SRBIJA-DANSKA
@a_nesicc
TELEFON IPHONE 15
@mmmarija_92
TELEFON IPHONE 15
@kvrgoslav
TELEFON IPHONE 15
@kuroi_karasu_
SONY PLAYSTATION 5
@karakondzulence
SONY PLAYSTATION 5
@mara5vucetic
SONY PLAYSTATION 5
@stara_skola_nova_skola
SONY PLAYSTATION 5
@mali_bicko711
SONY PLAYSTATION 5
@kamici96

OSTALI DOBITNICI

NAGRADNI KONKURS

10.05. - 07.06.2024. godine

PRAVILA

OPŠTA PRAVILA KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

 

 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je GOLD DRINK D.O.O. SUBOTICA, sa adresom sedišta Matije Korvina 17, Subotica, MB: 21393436,  PIB: 110849923 (u daljem tekstu: Organizator).

 1. NAZIV, VREME TRAJANJA, OSNOV I SVRHA SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Kreativni nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “POKAŽI SVOJ TALENAT! VODAVODA TE VODI NA MEČ SRBIJA-DANSKA”. Nagradni konkurs se organizuje počev od 10.05.2024.godine od 00:00 h do 07.06.2024.godine do 23:59. Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi u skladu sa Opštim pravilima nagradnog konkursa i koja stupaju na snagu dana 10.05.2024. godine. Organizator upoznaje javnost da se osnovna pravila raspisivanja nagradnog konkursa uređuju odredbama članova od 229. do 233. Zakona o obligacionim odnosima. Nagradni konkurs se organizuje u svrhu promocije VODAVODA proizvoda i radi nagrađivanja kreativnosti kupaca.

 1. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Kreativni nagradni konkurs se organizuje i odvija na teritoriji Republike Srbije.

 

 1. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na nagradnom konkursu učesnik treba da ispuni sledeće uslove:

 1. Da u nekom od prodajnih objekata širom Srbije ili online prodavnicama kupi omiljena pakovanja VODAVODA u vrednosti od 200 dinara ili više, da sačuva fiskalni račun na kome je prikazana predmetna kupovina proizvoda (u daljem tekstu: Fiskalni račun), ili fotografiju ukoliko je kupovina obavljena online.

 

 1. Da zaprati profil @vodavoda_worldwide i u komentaru ispod posta na Instagramu napiše zanimljiv motivacioni stih ili poruku podrške fudbalskoj reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu.

 

 1. Izbor dobitnika nagradnog konkursa sprovodiće stručni žiri, sastavljen od tri člana, koji će o izboru odlučivati većinskim brojem glasova. Stručni žiri će se u odabiru najboljih odgovora rukovoditi profesionalnom etikom i nepristrasnošću pre svega ocenjujući autentičnost, originalnost, kreativnost, maštovitost koja je izražena u odgovoru na zadatu temu nagradog konkursa.

 

Učesnik nagradnog konkursa može biti samo punoletno lice, koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji RS.

 

 

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem i prijavljivanjem na ovaj nagradni konkurs, učesnici nagradnog konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa u toku konkursa, i u svrhu objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije nagradnog konkursa, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Dobitnici nagradnog konkursa su ujedno saglasni da se njihova imena objave na društvenim mrežama @vodavoda_worldwide  a u svrhu publiciteta ovog nagradnog konkursa i u svim zakonskim sredstvima oglašavanja. Ova saglasnost je bezuslovna, pri čemu Organizator prilikom obrade ličnih podataka učesnika i objavljivanja imena dobitnika nema obavezu da zatraži dodatno odobrenje od strane datih lica za objavu njihovih imena.

Ujedno, Organizator se obavezuje da saznate lične podatke učesnika i dobitnika ne otkriva neovlašćenim licima, sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizator nagradnog konkursa se obavezuje da će, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika i dobitnika nagradnog konkursa.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici potvrđuju poznavanje odredbi ovih Opštih pravila nagradnog konkursa i izražavaju svoje slaganje sa njima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije 87/2018), a naročito sledeća prava: pravo na uvid u podatke, pravo na izmenu podataka, pravo na obaveštenje o činjenici prikupljanja podataka, kao i pravo na žalbu.

Zaposleni kod Organizatora kao i sva povezana lica dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima) i o mehanizmu organizovanja nagradnog konkursa.

Napred navedene podatke Organizator može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici su saglasni sa tim da njihovi podaci budu uneti u bazu podataka Organizatora, koja se kreira za vreme trajanja nagradnog konkursa, kao i da se navedeni podaci neće koristiti u druge svrhe.

 1. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA

 

 1. Preduslov za učestvovanje da učesnici konkursa mogu da kupe bilo koje SKU VODAVODE u vrednosti od 200 dinara na jednom računu, u bilo kom objektu, trgovini u Srbiji ili online prodavnicama.

Jedna osoba može učestvovati u konkursu više puta (nije limitiran broj komentara po osobi) ali svaki pojedinačan komentar mora imati pokriće u vidu računa (fiskalnog ili online dokaza o plaćanju) koji dokazuje kupovinu. Ukoliko jedna osoba ostavi 6 (šest) komentara to znači da u slučaju da bilo koji od tih šest komentara bude nagrađen  treba da nam pošalje fotografije šest pojedinačnih računa koji dokazuju kupovinu u periodu trajanja konkursa. Ukoliko osoba ne podnese na uvid fiskalni račun / dovoljan broj fiskalnih računa spram ostavljenih komentara smatra se da nije ispunjen uslov za dobijanje nagrade.

 1. Samo nagrađeni komentari će biti kontaktirani da dostave račune na uvid, i u obavezi su da sačuvaju račune do proglašenja dobitnika. Računi koji su nastali u periodu van trajanja konkursa se neće smatrati validnim.
 2. Kako bi stekao pravo na učešće u nagradnom konkursu, učesnik treba da u nekom od prodajnih objekata širom Srbije ili online prodavnicama kupi omiljena pakovanja VODAVODA u vrednosti od 200 dinara ili više, da sačuva fiskalni račun na kome je prikazana predmetna kupovina proizvoda (u daljem tekstu: Fiskalni račun), ili fotografiju ukoliko je kupovina obavljena online.

 

 1. Da zaprati profil @vodavoda_worldwide i u komentaru ispod posta na Instagramu napiše zanimljiv motivacioni stih ili poruku podrške fudbalskoj reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu.

 

 1. Izbor dobitnika nagradnog konkursa sprovodiće stručni žiri, sastavljen od tri člana, koji će o izboru odlučivati većinskim brojem glasova. Stručni žiri će se u odabiru najboljih odgovora rukovoditi profesionalnom etikom i nepristrasnošću pre svega ocenjujući autentičnost, originalnost, kreativnost, maštovitost koja je izražena u odgovoru na zadatu temu nagradog konkursa.

 

 1. Izabrani dobitnici su u obavezi da najkasnije u roku od 24h od kontaktiranja od strane organizatora dostave fotografiju računa kao potvrdu kupovine I lične podatke: ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona.

 

 1. Ukoliko izabrani dobitnici ne ispunjavaju neki od navedenih uslova za učešće u konkursu, ili podatke ne dostave u navedom roku, automatski će biti diskvalifikovani.

 

 1. Jedan učesnik u kreativnom nagradnom konkursu može osvojiti samo jednu nagradu, nezavisno od broja poslatih komentara i fiskalnih računa.

 

 1. NAGRADE KOJE SE DODELJUJU U OKVIRU KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

 

U okviru VODAVODA kreativnog nagradnog konkursa biće dodeljene sledeće nagrade:

 1. Nagrada 1×4 karte za ekipu za utakmicu Srbija – Danska (nagrada podrazumeva organizovan avionski let, noćenje, karte za utakmicu i sve transfere)
 2. Nagrada 3x iPhone 15
 3. Nagrada 5x Playstation 5
 4. Nagrada 20x dres fudbalske reprezentacije Srbije
 5. Nagrada 50x Puma fudbalskih lopti

 

Organizator ne snosi odgovornost za bilo koje nedoslednosti koje se pojave, ili mogu da se pojave u vezi sa nagradama koje se dodeljuju. U slučaju da učesnici koji su dobili nagradu nisu ispunili uslove konkursa, nisu dostavili validnu poštansku adresu, ili nisu preuzeli nagradu ili nagradu odbiju, prestaje obaveza Organizatora za uručenje tih nagrada.

 

Učesnici kreativnog nagradnog konkursa koji ispune kriterijume za dobijanje nagrada, primiće isključivo

nagrade koje se izričito navode u ovim Opštim pravilima.

Mogućnost zamene nagrada ne postoji, niti postoji mogućnost zamene za novac.

Uručenjem nagrada prestaje bilo kakva dalja obaveza Organizatora. Sve eventualne troškove oko registracije glavne nagrade I druge vrste troškova, snosi sam dobitnik nagrade

 

 1. URUČENJE NAGRADA

Organizator je dužan da dobitnicima KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA nagrade uruči najkasnije 30 dana od dana objave dobitnika.

Organizator će dobitnike kontaktirati putem društvenih mreža, odnosno profila sa kojeg je dobitnik učestvovao u konkursu.

Ako poštanska služba prilikom isporuke nagrada ne nađe dobitnika na konkretnoj adresi, odnosno ako se dva puta vrati pošiljka, time prestaje obaveza Organizatora da isporuči nagradu i dobitnik istu može preuzeti  isključivo na adresi GOLD DRINK doo, ul. Matije Korvina 17, 24000 Subotica.

Pri obaveštavanju o potencijalnom dobitku nagrade svaki dobitnik je dužan da na zahtev Organizatora, dostavi original fiskalni račun kao potvrdu o kupovini VODAVODA proizvoda u iznosu većem od 200 dinara. Tek ako je ispunio sve pravilima definisane uslove konkursa, potencijalni dobitnik se smatra i zvaničnim dobitnikom nagrade.

 1. ODGOVORNOST

Učestvovanjem u kreativnom nagradnom konkursu, učesnici pristaju na poštovanje odredbi ovih Opštih pravila, kao i na poštovanje odluka koje je doneo predstavnik Organizatora sa svojim saradnicima u vezi sa svim pitanjima koja se tiču NAGRADNOG KONKURSA, a u skladu sa ovim Opštim pravilima.

 

Za bilo koja druga pitanja, učesnik se može obratiti Organizatoru putem email adrese marketing@vodavoda.com, radnim danima u periodu od 09 h do 17 h.

10.USLOVI, PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA

U kreativnom nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Učesnici, koji učestvuju na nagradnom konkursu, nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Opštim pravilima. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnici sačinjavaju zapisnik o primopredaji, pri čemu nakon potpisivanja ovog zapisnika dobitnik gubi pravo žalbe na kvalitativne i kvantitativne nedostatke predate nagrade. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom nagradnom konkursu učesnici potvrđuju da su saglasni sa Opštim pravilima ovog nagradnog konkursa

 1. PREKID NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se može prekinuti pre propisanog roka trajanja ili odložiti jedino u slučaju više sile ili obrazloženom odlukom Organizatora, a o čemu će učesnici odmah biti blagovremeno informisani putem pisanog obaveštenja koje će biti objavljeno na Instagram profilu @vodavoda_worldwide.

Višom silom se smatra svaki događaj, van uticaja Organizatora, (npr. mera vlade, rat, ustanak, pobuna, građanski rat ili drugi nemiri, nesreća, požar, poplava, prirodna nepogoda, eksplozija, epidemija, stavljanje pod karantin, vis maior) koji onemogućava Organizatora u ispunjenju obaveza.

Organizator se ne smatra odgovornim, ukoliko web stranica Organizatora bude privremeno van funkcije usled više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora.

 1. ODGOVORNOST UČESNIKA I ORGANIZATORA

U slučaju da Organizator uoči bilo kakvu zloupotrebu prijave od strane učesnika nagradnog konkursa ili povredu ovih Opštih pravila, isti učesnik će bez upozorenja biti diskvalifikovan iz nagradnog konkursa.

Jedino se učesnik nagradnog konkursa smatra odgovornim za tačnost i potpunost dostavljanja svojih ličnih podataka za učešće na nagradnom konkursu, te se u slučaju grešaka ili nepotpunosti dostavljenih podataka Organizator oslobađa bilo kakve odgovornosti.

Ostali slučajevi u kojima se Organizator oslobađa odgovornosti su:

Organizator ne može snositi parničnu/krivičnu/prekršajnu odgovornost ili biti strana u postupku pokrenutom po osnovu nezakonitog činjenja ili nečinjenja od strane učesnika nagradnog konkursa ili trećih lica, a u vezi sa ovim nagradnim konkursom.

Za sve primedbe, ali i za sva pitanja učesnici nagradnog konkursa mogu kontaktirati Organizatora putem e-mail adrese marketing@vodavoda.com

Organizator i učesnik nagradnog konkursa će sva sporna pitanja koja proizilaze iz realizacije ovog nagradnog konkursa ili u vezi istog prvenstveno rešavati mirnim putem, pregovorima.

Ukoliko pregovori ne vode rezultatu ni nakon 30 dana od početka istih, Organizator i učesnik nagradnog konkursa će se obratiti sudu. Stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Subotici, u Republici Srbiji.

 1. VAŽENJE OPŠTIH PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Ova Opšta pravila nagradnog konkursa stupaju na snagu sa početkom aktivacije nagradnog konkursa, odnosno dana 10.05.2024.godine. Organizator zadržava pravo donošenja odluka o izmenama, dopunama ili ukidanju Opštih pravila nagradnog konkursa pri čemu se iste odluke smatraju konačnim i obavezujućim za sve učesnike nagradnog konkursa, a pod uslovom da su objavljene na isti način kao i Opšta pravila nagradnog konkursa.

 

U Subotici, dana 04.05.2023. godine

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA

___________________________________

                                                                                                       GOLD DRINK D.O.O. Subotica /Dejan Margetić

 

NAGRADNI KONKURS

KONTAKT